Apie mus

UAB „Telšių vandenys" – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė, eksploatuojanti Telšių miesto bei rajono vandentiekio ir nuotekų tinklus. Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

UAB „Telšių vandenys" akcijos priklauso Telšių rajono savivaldybei. Bendrovės valdymo struktūrą sudaro visuotinas akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas.

Telšių rajone bendrovės paslaugomis naudojasi 621 įmonė, 5927 individualių nuosavų namų savininkai, 8384 daugiabučių gyvenamųjų namų butų savinininkai.

iso2015