Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

KONKURSAS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

SKELBIAMAS KONKURSAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TELŠIŲ VANDENYS“ GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

2020 m. sausio 30 d.

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ valdyba skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ generalinio direktoriaus pareigoms eiti. Įmonės adresas: Plungės g. 55, LT-87327, Telšiai, įmonės kodas – 180153137.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis UAB „Telšių vandenys“ valdybos 2020 m. sausio 22 d. posėdžio protokolu patvirtintu Konkurso į UAB „Telšių vandenys“ generalinio direktoriaus pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) (atsisiųsti).

Generalinio direktoriaus pagrindiniai pareiginiai uždaviniai yra organizuoti kasdienę bendrovės veiklą, vadovauti bendrovės gamybinei ir finansinei veiklai, užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą, užtikrinti nepertraukiamą, gerai organizuotą, ekonomiškai efektyvų gamybos procesą ir pastovius, racionalius gamybinės ir finansinės veiklos rezultatus, organizuoti perspektyvinių planinių dokumentų – investicinių projektų, verslo planų rengimą, nustatyti pagrindines prioritetines bendrovės veiklos plėtojimo kryptis.

UAB „Telšių vandenys“ generalinio direktoriaus darbo užmokestis:
pastovioji dalis – pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 15.
UAB „Telšių vandenys“ generalinio direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo tvarką reglamentuoja Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-296 „Dėl Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų patirtį vadovo pozicijoje įmonėje (direktorius, padalinio vadovas).
3. Pretendentas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, jei teigiamai atsakė bent į vieną iš Pretendento anketos (atsisiųsti) (Aprašo 2 priedas) 3-9 klausimų.

Pretendentas privalo asmeniškai užklijuotame voke pateikti arba siųsti registruotu laišku šiuos dokumentus arba kopijas:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (pagal Aprašo 1 priedą (atsisiųsti));
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 2 priedą (atsisiųsti));
5. savo, kaip UAB „Telšių vandenys“ generalinio direktoriaus, veiklos programą.

Dokumentai priimami Telšių rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Žemaitės g. 14, Telšiai, 106 kabinete, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 iki 12 val. 45 min. Informacija teikiama tel. (8 444) 56190.
Ant voko turi būti nurodyta: „Konkursui uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ generalinio direktoriaus pareigoms eiti“.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo interneto svetainėse www.telsiuvandenys.lt ir www.telsiai.lt, t.y. iki 2020 m. vasario 13 d. įskaitytinai.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis (veiklos programos vertinimas, praktinė užduotis bei pokalbis su pretendentu (Aprašo 15 p.)).
Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama Telšių rajono savivaldybės administracijoje, Telefonas 8 444 5 61 72, el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

UAB „Telšių vandenys“ valdyba

   

Paslaugų kainos

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.)

Kainos gyventojams

  Mato vnt. Su PVM
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Eur/m3 2,15 
Geriamojo vandens tiekimas (be nuotekų tvarkymo) Eur/m3 1,44
Nuotekų tvarkymas (be geriamojo vandens tiekimo) Eur/m3 0,71
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina:
     kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas
     kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso
Eur butui per mėn.


 
1,05
0,44

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade: Eur namui per mėn. 4,77
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Eur/m3  2,11
Geriamojo vandens tiekimas (be nuotekų tvarkymo) Eur/m3 1,42 
Nuotekų tvarkymas (be geriamojo vandens tiekimo) Eur/m3 0,69 
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina:
     kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas
     kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso
Eur apskaitos prietaisui per mėn.2,02
0,82 

Kainos įmonėms

  Mato vnt. Be PVM Su PVM
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Eur/m3 1,84 2,23
geriamojo vandens tiekimo Eur/m3 1,27 1,54
nuotekų tvarkymo Eur/m3 0,57 0,69
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Eur/m3 1,73 2,09
geriamojo vandens tiekimo Eur/m3 1,16 1,40
nuotekų tvarkymo Eur/m3 0,57 0,69
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti:
Geriamojo vandens tiekimo Eur/m3 6,07 7,34
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas:      
buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 0,73 0,88
įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 1,67 2,02
įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 1,81 2,19
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 25 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 2,77 3,35
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 32 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 2,96 3,58
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 40 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 5,64 6,82
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 8,49 10,27
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 9,55 11,56
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 100 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 11,14 13,48
nuotekų apskaitos prietaisams Eur apskaitos prietaisui per mėn. 371,50 449,52
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80/20 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 11,42 13,82
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65/20 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 10,36 12,54
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 50/20 mm Eur apskaitos prietaisui per mėn. 9,04 10,94
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3 0,028 0,034
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą Eur/m3 0,018 0,022
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą Eur/m3 0,012 0,015
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą Eur/m3 0,010 0,012
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas Eur/m3 0,09 0,11
Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina Eur/t 32,78 39,66

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-323. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo elektroninė versija: sprendimas_T1-323.pdf

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, galiojančios iki 2019 m. spalio 31 d. imtinai: kainos iki 2019-10-31

Informacija telefonu (8444) 60729.

Kitų teikiamų paslaugų įkainiai

Nuo 2018-11-01

Kitų teikiamų paslaugų įkainiai nustatyti Telšių rajono tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-260. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo elektroninė versija: sprendimas_T1-260.pdf

Informacija vartotojams, turintiems nuotekų kaupimo rezervuarus

Nuotekų išvežimą asenizacinėmis mašinomis Telšių rajone vykdo žemiau išvardintos įmonės:
V. Brikio individuali veikla, Ryškėnai, mob. Nr. +370-686- 81169;
A. Poškaus įmonė, Telšiai, S. Nėries g. 92, tel. Nr. +370-444- 54481;
SĮ ,,Telšių butų ūkis“, Telšiai, Plungės g. 29, tel. Nr. +370-444- 53583.

   

Kviečiame dalyvauti apklausoje

Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su Rietavo savivaldybe ir Klaipėdos universitetu vykdo tarptautinį ES finansuojamą projektą „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione“ (EmPaci, Nr.#R084). Projekto tikslas įtraukti daugiau piliečių į biudžeto planavimą. Šis tikslas bus siekiamas gerinant savivaldybių administracijų gebėjimą bendradarbiauti su piliečiais. Viena iš sudėtinių projekto dalių yra žinių įgijimas ir ryšių stiprinimas tarp savivaldybės administracijos ir piliečių parengiant dalyvaujamojo biudžeto rengimo vadovą, mokymo programą ir įgyvendinimo įrankius. Šios apklausos rezultatų įvertinimas prisidės prie anksčiau minėtų priemonių parengimo, todėl Jūsų nuomonė – labai svarbi.

Jei kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Anketos internetinis adresas: https://apklausa.lt/f/dalyvaujamas-biudzetas-telsiai-yhh6rh1.fullpage

   

Skubi pagalba

Klientų aptarnavimas

Tel.: 8-444-60729

Avarinė tarnyba dirba visą parą

Tel.: 8-444-60730 (vandentiekio gedimai)

Tel.: 8-444-60740 (nuotekų gedimai)

Mob.: 8-652-50209 (visi gedimai)

Paslaugų sutrikimai

Sutrikimų nėra.

 

Planiniai darbai tinkluose

 Planiniai darbai nevykdomi.

 

Vandens kokybės pablogėjimas

Vandens kokybė gera.

 

Darbo laikas

I 8.00 – 17.00
II 8.00 – 17.00
III 8.00 – 17.00
IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.00

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00

iso2015